EnglishVietnamese

Chào mừng quý khách đến với website Công ty TNHH Công Nghiệp Việt Thành Thiên . Công ty chúng tôi chuyên phân phối PLC, HMI, SERVO, STEPPER MOTOR các hãng Mitsubishi, Siemens, Kinco, Samkoon, Xinje, Touchwin, Delta, Kinseal, Yaskawa, Panasonic, Omron. Liên hệ mua hàng: 0354727299. Giao hàng toàn quốc

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

ERN 1300 series - Bộ mã hóa tương đối - ID587718

ERN 1300 series - Bộ mã hóa tương đối
Mã sản phẩm:
ID587718
Mô tả:
Bộ mã hóa quay tăng dần với ổ trục tích hợp
Dung sai trục cao lên đến ± 0,5 mm
Trục côn
Độ chính xác định vị rất cao lên đến ± 16
Tối đa nhiệt độ hoạt động: 120 ° C
Giao diện: 1 V PP và TTL
Đường kính vỏ ≈ 56 mm

Bộ Mã Hóa Tuyến Tính (LINEAR ENCODER).

LS487 Bộ Mã Hóa Heidenhain
LC185 Bộ Mã Hóa Heidenhain
LB382 Bộ Mã Hóa Heidenhain
LIDA447 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Mã Hóa Heidenhain (HEIDENHAIN ENCODER).
Encoders 
ECN 1313 X 2048 Bộ Mã Hóa Heidenhain
ROD 400 Series Bộ Mã Hóa Heidenhain
ROD 1000 Series Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Mã Hóa Sumtak (SUMTAK ENCODER).
Encoder Sumtak Bộ Mã Hóa Heidenhain
Encoder Sumtak-IRH 360 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Đo Chiều Dài (LENGTH GAUGES). Bộ Mã Hóa Heidenhain
ST 1287 Bộ Mã Hóa Heidenhain
AT 1217-AT 1218 Bộ Mã Hóa Heidenhain
MT 60M Bộ Mã Hóa Heidenhain
MT 2587 Bộ Mã Hóa Heidenhain
CT 2501 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Cảm Ứng PROBES (TOUCH PROBES). Bộ Mã Hóa Heidenhain
TS Touch Probes Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Đọc Kỹ Thuật Số (DIGITAL READOUT UNIT & METROLOGY). Bộ Mã Hóa Heidenhain
Quadra Check ND 1400 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Quadra Check ND 1300 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Quadra Check ND 1200 Bộ Mã Hóa Heidenhain
ND 287 Bộ Mã Hóa Heidenhain
ND 500 Series Bộ Mã Hóa Heidenhain
ND 780 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Positip 880 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Bộ Điều Khiển Biến Tầm Và Động Cơ (CONTROLLERS INVERTERS AND MOTERS). Bộ Mã Hóa Heidenhain
Inverter UM115 Bộ Mã Hóa Heidenhain
TNC 128 Bộ Mã Hóa Heidenhain
TNC 620 Bộ Mã Hóa Heidenhain
TNC 320 Bộ Mã Hóa Heidenhain
Controller iTNC530 Bộ Mã Hóa Heidenhain

 • Heidenhain ROD436-1024-01-03-KG-376836-18
 • Heidenhain ERN-420-1024-7PS12-95-K-0,35-02-69A-385428-31-95010645
 • Heidenhain ROC-413 ID 631965-08
 • ERN-1387-2048-62S14-70K-0,00.65-727221-51-encoder
 • ROD-436-1024-27S12-03-R-0,00-73-376836-20
 • ERN-420-1024-80S12-95-K-385428-11
 • IBV-6072-1Vss-1Vss-0,00-0,00-RA-743019-12-(OLD MODEL : Amplifier-IBV-606 ID.Nr.331-918-12)-S.Nr.15-451-463
 • ROD-426-1000-03S12-03-K-1,00-02-73-376846-V3
 • Heidenhain ROQ-424-512-27S17-E0-R-0,00-73-631702-12
 • NEW ID 727222-56-Heidenhain ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B.-40-09OLDID 313-453-06
 • Heidenhain ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00.65B.40-09004-727222-57
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-ID N735117-52-(OLD:ROD-431.001-1024-10-30V ID-317-393-02)
 • ERN-431-1024-50S12-36K-538727-12
 • 95003965-AK-ERA-880C-54000-02S12-0-D-3,00-01-325693-29-length-of-the-cable-3-m
 • LS-487-120-3,0-R35-R35-B-09A-560527-02-120mm
 • LS-176C-1540-5,0-C001-I-52S12-336962-79 No 90003478
 • ECN-113-2048-03S17-58-K-0,30-02-42H30A-64-01.-528100-24
 • 557676-09-LC-193F-LC193F/50nm-ML940mm-557-676-09
 • ECN1313-2048-5MS16-78-k-586643-03
 • Heidenhain ROD-420-1024-03S12-03-K-5,00-02-01-376840-52-Type-:420,000B-1024 id-Nr.295-281-9NS.Nr.6242-768
 • ROD-429-514777-93-ROD-429/1250
 • 376836-20
 • Heidenhain ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-735117-52
 • 95010490-EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00-65B.-40-09-655251-52
 • ERN-421-538723-53
 • ROD-426-3600-03S12-03-K-1,00-02-73-376846-EK
 • ST-1288-12-1,0-5mm-KF01-02S12-19-383979-01
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65-727221-51
 • 339255-01-95011418
 • ROD-420-250-01-03-K-1,00-02-01 ID.-257949-39
 • ERN1387-2048-62S14-70-K-0,00.65-727221-51-HS-Code:-90314990
 • Heidenhain ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00.65-727221-51
 • 332202-03-AGK-40-33-0.20-90B012-1H-BK.08.0.00-40/+-output-cable-0.2m
 • 95010465-Heidenhain ERN-1381-2048-62S14-70-K0.00.65B.40-09-727222-56
 • Nr 90008947-EQN-425-512-27S17-E0-R-0,00-68-631713-01
 • ROQ-425-512-27S17-E0-R-631702-74
 • ERN-430,-1024-Imp. ID 329982-27
 • Heidenhain ROD-436-295450-85
 • ID-NO:534904-09-Art-No.:90007061-ROD-1080-1024-03S12-03-K
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B.-40-09-004-727222-57-95011140
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00-65B.-40-09-655251-52
 • RCN-729-32768-03S17-7V-K-1,00-02-29-529370-01
 • EQN-425-512-27S17-E0-R-0,00-68-631713-01
 • art-no-95011031-ERN-1380-1000-62S12-30-R-0,00-67L41-40-01.-551126-12-incremental-encoder
 • ROD-436-1024-27S12-03-R-0,00-73A01C-64-01-376836-20
 • Art. no.90005604-ROD-426-1024-27S12-03-R-0.00.73-376846-LN
 • 90004687
 • RON-285-18000-03S12-03-K-1,00-02-23-358699-04
 • ERN-420-1024-7PS12-95-K-0,35-02-69A-385428-31
 • (OLD:ERN420-1024-80S12-95-,-5V ID 385-428-07)
 • ROD-430-500-27S12-03-A-0,00.01-376834-11
 • Heidenhain ROQ-424-512-03S17-58-K-1,00-02-73A01C-64631702-82
 • 95010399-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00.65B.40-09-735117-52
 • 0TB014-03S017-03-9,0-547300-09
 • 231011-03-MT-12W-02S09-04-11µAss
 • read-head-AE-LS-303-334751-2Z-Reader-Head-AE-LS-303
 • 572249-15
 • AE-LS-187-20,000-RW-4ZS14-0,0-594878-02-HS-Code:-DE-90319085
 • LS-187-740-5,0-ML/2.-I-4ZS14-526971-07
 • ROD-430-1024-01-03-K-5,00-02-01-376834-81
 • AE-LS-487-20,000-RW-4ZS14-0,0-594875-02
 • LC-483-620-5,0-EnDat02-10-D-M-557647-12
 • ERN-1387-2048-62S14-70K-0,00.65-727221-51
 • APK-02-05-3,00-0TB014-03S017-7V-BK-01-1-0 ID:533631-03 No 90006944
 • ERN420-4096-27S12-03-R-0,00.70-385420-0X-A00012587
 • ROD-430-5000-03S12-03K-376834-3S
 • Heidenhain ERN-420-2048-01-03-K-1,00-02-68A46-64-01-MT-385424-09
 • Adapter-Plug-09-02B012-03-02S-373848-01
 • Heidenhain ROD-780-18000-03S12-03-K-1,00-02-77-383600-02
 • ROD-486-5000-27S12-03-R-0,00-73-376886-0B
 • Heidenhain ROQ-425-512-27S17-E0-R-0,00.73-631702-74
 • RCN-729-32768-03S17-7V-K-1,50-02-29A54C-64-529717-08
 • LC-181-540-5,0-EnDat01-100-DI-341240-04
 • MC-422C-TFT-XGA-587932-01
 • 02B017-0BB015-57-9,0-Adapter-Cable-534855-09
 • UV-105-344980-14
 • AE-LB-382C-40,000-CD-52S12.-0,0-315420-04-HS-Code:-90319085
 • ERN-120-1000-40S17-42-K-0,25-02-85-589611-6Y
 • 0TB014-03S012-05-5,0-360645-05-Adapter-Cable-5m-PUR-Ø6,0mm
 • LB-382C-840-5,0-C002-N-52S12-315418-03-LB-382-C-/-ML-840mm
 • ERN-1331-NEW ID 735117-52-(OLD:ROD-431.020-1024-538727-02)
 • ROD-436-100-27S12-03-R-0,00-73-376836-85
 • Heidenhain ROQ-425-2048-03S17-58K-1,00-02-73-599502-05
 • ST-1278-383965-03
 • EXE-602E-005-Fach-22121-246842-02 Nr.90000069
 • MT-1271-12-0,2-1,7mm-KF-01-93S150-331666-01-Position-Sensor
 • APK-02-05-3,00-0TB014-03S017-7V-BK-01-1-0,0-533631-03
 • LS-406-329982-17-LS406-ML-120mm IDNr-329-982-17
 • ERN-420-1024-35S12-03-K0,3-385420-16
 • RCN-727-32768-03S17-7V-K-1,00-02-29A54C-64-01-529716-01
 • 376836-85-ROD-436
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00.65-727221-51
 • 90004678-RON-275-18000-03S12-03-K-1,00-02-23-358698-60
 • ULS-300-0020-ML-170-3UZ085-234570-50
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-735117-64
 • ULS-300-234570-50-SENSOR
 • ID 727222-56-ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B.-40-09
 • Heidenhain ERN-420-4096-27S12-03-R-0.00.68A14-64-01-385420-52
 • EQN-1325-655251-52
 • ROD-750-18000-02S09-04-K-1,00-02-77-377555-03
 • ERN-1331-1024-62S12-30K-735117-52-ROD431.001-1024
 • LS187-1040-3,0-ML/2-I-4ZS14-527389-10
 • 331666-01-MT1271
 • ERN431-1024-21S12-02K-0,27-02-65B04-64-09-538727-08
 • ECN-413-2048-01-58K-10,00-02-65B06-586645-30
 • Adapter-Cable-0TB014-4LS012-05-0,25-607720-N2
 • Connecting-Cable-02B012-01-08-6,0-309777-06-Length:-6m
 • 360645-03-adapter-cable:-0TB014-03S012-05-3,0
 • Adapterkabel-02B017-16S015-10-3,0-324544-03
 • RON-255-18000-02S09-04-K-1,00-02-23-358697-01
 • Id 324544-03-(M23-EnDat2.1,SSI
 • Adaptercabel-47B012-31S012-05-3,0-310126-03 No 90000866
 • Parts-Set-LB-302C-4840-5,0-N-315422-09
 • LS-487-270-3,0-R35-R35-B-09A-560527-05-270mm
 • AE-LS-186C-20,000-RN-52S12-658492-01 No 95009932
 • EXE-101-TTLx10-100,00-RV-OT-OH
 • ERN-1331-1024-62S12-30K-735117-61
 • LS-186C-840-5,0-C001-I-52S12-336963-19 No 95005819OLD
 • Encoder-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-735117-52-ROD-431025-1024
 • UM-112D-25/34-731984-01-Inverter-power-module
 • Adaptor-cable-0SB014-31S012-05-3,0-344451-03-6x2x0,19
 • Heidenhain ROD-220-9000-02S12-03-K-1,00-02-45B16A-64-2-512127-05 No 95011442
 • AE-LB-382C-40,000-CD-52S12-0,0-315420-04-Scanning-Unit
 • Adapterkabel-47B012-31S012-05-5,0-310126-05 No 90000867
 • LS-177C-1540-5,0-C001-I-4ZS14-605354-71-Scale-1540mm-length
 • 284668-06-L=2000
 • LB-382C-1040-5,0-C002-N-52S12-315418-04
 • 584210-15
 • AE-LC-181-0771-1640-100-0/+50-359122-03
 • adapter-cable-0TB014-03S017-03-3,0-547300-03
 • RON-786-18000-01-03-K-3,00-02-29A54C-64-01-355884-06
 • 95010418-ERN-1387-2048-62S14-70-K-727221-51
 • 331314-02-MT1281
 • M2,5x-4,5-Kugel-53HRC-202504-01-Version:-Spherical-Dimensions:-Diameter-about-3.20
 • ERN1331-2048-62S12-30K No 95010733
 • 90000045-MT-12W-02S09-04-11µAss-01-1-50-01-5-5mm-64-231011-03
 • ERN-421-1500-40S17-42-K-0,22-02-89-538723-57
 • (Heidenhain ROD-320,-15000-PULSE/-REV.A3 ID.NR.254-847-07)
 • 557679-08-LC183
 • LS-106C-440-5,0-C001-I-52S12-336961-15
 • ERN-1381-2048-62S14-70-k-0,00.65B-40-09-004-727222-57
 • 95008244-ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65-385488-09
 • 685162-01-EPC100
 • 46B012-02S012-05-3,0
 • no. 90001275-AE-LB-382C-40,000-CD-52S12-0,0-315420-04
 • LS-187-1140-5,0-ML/2.-I-4ZS14-526971-11-raster-LS187C(1140mm)
 • IK-220-337481-01
 • LS-187-1040-527389-10
 • Id 310196-03-(M23-/Stecker,-1V/TTL)
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00.65B.4009-655251-52
 • UM-112D.25/34-731984-01
 • LC-493F-620-5,0-Fanuc02-50-D-M-557642-12
 • LC-193F-540-5,0-Fanuc02-50-D-I-557676-05
 • 376836-20-ROD-436-1024-27S12-03-R-0,00-73
 • ID 538727-09-ERN431-2048-21S12-02-K-(OLD ROD-431.X34E-2048,- id-Nr.373-903-02)
 • ECN-113-2048-27S17-58-R-0,00.42-528100-53
 • Adapter-cable-3-mtrs-344451-03
 • ROQ-425-512-01-E0-K-5,00-02-01-631703-17
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B.-40-09-004-727222-57
 • 255337-15-AE-LB-326-100,000-RW-55S08-0,0
 • TTR-ERM-200C-2048-R20-A04-04-67-01-12,-95012546-391089-01
 • 90000018-53HRC-202504-01-MEASURING-CONTACT
 • Heidenhain ROD-431-735117-02-ROD431.025-1024
 • Nr 90001295-LB-302-7040-5,0-N-315421-20
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00.65B06-40-01-385488-16
 • Heidenhain ROD-426-4000-02S12-03-K-5,00-02-73-376846-D7
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00.65B.40-09-004-727222-57
 • 95012139-LS-186C-840-5,0-C001.152S12.0,00-1Vss-39-336963-19
 • Heidenhain ROD-436-100-27S12-03-R-0,00-73-376836-85
 • UM-114D.60/90-671288-01
 • 90006049-ERN-430-1024-01-03-K-1,00-02-70-385430-05
 • Extension-Cable-IBV-101-TTLx10-200,00-RV-OT-OH
 • EQN-1325-2048-5MS16-78-K-0-00-65-586653-06
 • 385430-76-ERN-430-1024-01-03-K-1,00-02-68
 • AE-LS-107-263744-04-LINEAR-SCANING-HEAD
 • 735117-61-ERN1331-100% compatible to id-Nr. : 317393-55
 • ID-NO:-735117-02-ERN1331-1024-62812-30K No 95010399
 • ERN-1331-2048-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-NEW-735117-53-(OLD:ROD-431-001.2048 ID-317393-03)
 • new ID 735117-56OLDID 538727-56
 • ERN1331-1024-62S12-30-K-735117-61
 • (OLD MODEL : ERN-1331.051-1024 ID : 317393-05)
 • 291697-30
 • EQN4252048-27S17-58 ID 605381-05 No 90008675
 • RON-285C-18000-03S12-03-K-3,00-02-23C53A-64-358699-20
 • APK-03-08-10,00-02B012-16S009-AG-BK-01-1-626015-10
 • ROQ-425-2048-01-58-K-1,00-02-73-599502-06-Absolute-encode
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00-65B.-40-09-655251-52
 • 284668-01-L=1000
 • UVR-120D-22-828252-01-Inverter-Supply
 • 549884-01
 • ID 735117-52-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0-00-65B-40-09-HT
 • ID-655251-52
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0-00-65B.-40-09-727222-56
 • ERN-430-1024-27S12-03-R-0,00-68-385430-22
 • LS-176C-540-5,0-C001-I-52S12-336962-70 No 90003469
 • LC-493F-1340-5,0-Fanuc02-50-D-M-557642-21
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00.65B.-40-09-655251-52
 • Heidenhain ROD-420-1250-27S12-03-R-0,00-01-376840-D9
 • RON-706C-18000-01-04-K-5,00-02-29-355883-14
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00-65B.-40-09-655251-52
 • ERN-430-1024-28S12-31-R-0-00-68A14-64-01-385430-84
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00.65B.-40-09-655251-52
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0-00-735117-61
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-735117-61
 • 586646-03
 • Length-Gauge-MT-60K-60-0,5-1,7-02-02S09-01-AF-1,50-1-359341-02
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0-00-65B.-40-09-655251-52
 • 557647-17
 • ROD-426-3600-01-03-K-1,00-02-73-376846-06
 • LC193F-340-3,0-Fanuc-02-10DI-557677-03
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00.65B.40-09-655251-52
 • (OLD:EQN-1325.011-2048, Id 515-385-01)
 • ROD-450-1024-02S09-04-K-1,00-02-01-376850-82
 • ROD-436-250-01-68K-3,00-02-73A01C-64-28-376836-2W
 • (OLD:ROD-436-0003-250-RUKD ID 2614361W)
 • 589611-6V-ERN-120-2500-40S17-42-K
 • ID No.:-586654-05-EQN-1325-512-5MS16-78K
 • (OLD:534-555-05-EQN:-1325-512-62S12-78)
 • LC-183-3240-5,0-EnDat02-10-D-I ID:557678-01 No 90007642
 • ROQ-425-512-27S17-E0-R-0,00-01-631703-07
 • ROQ-425-512-01-E0-K-1,00-02-01-631703-01
 • LS-486-620-5,0-R-35-B-66S12-329990-10
 • ROQ-425 ID 631703-07-(new) ID 574336-02-(old)
 • MT-12W-02S09-04-11µAss-231011-03-MEASURING-PROBE-TESTER-PART
 • adapter-cable-47B012-31S009-03-3,0-310129-03
 • MT-12-12-0,5-5,5mm-GF-01-02S09-0-243602-06
 • ROD-420-250-01-03-K-5,00-02-01-376840-4K-ROD-420-connection:-D294999-cable-length:-5-m
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00-65B.-4009-655251-52
 • LC-483-420-5,0-EnDat02-100-D-B-0MS14-1Vss-7-557653-13
 • ROD-486-5000-27S12-03-R-0,00.73-376886-0B
 • ECN-225-2048-03S17-7V-K-1,00-02-42D38-64-0-536300-02
 • (OLD:ECN223-Nr.377749-02)
 • 90006049-ERN-430-1024-01 ID.Nr-385-430-05
 • ECN-225-2048-03S17-7V-K-1,00-02-42D38-64-0-536300-02
 • ROD480-2048-03S12-03-K-376880-63
 • RON-275-18000-03S12-03-K-1,00-02-23-358698-60
 • ROD-426-4096-02S12-03-K-1,00-02-73A01C-64-0-376846-0X-IP-64-D294999-95012528
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-735117-52-ROD-4310251024M10
 • 355880-01-RON-785-18000-03S12-03-K-1,00-02-29
 • RON-886-36000-03S12-03-K No 90004629- id-Nr-355886-01
 • AK-LIF-18R-G8-RN-93S15-17-375053-02
 • ERN-480-1024-27S12-03-R-0,00-70-385480-48
 • article:-95010418-ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65-727221-51
 • MT-12W-02S09-04-11µAss-231011-03
 • ERN-1387-2048-&2S14-70K-0,00.65-727221-51
 • ROD-880C-36000-03S12-03K-1,00-02-77-383601-03
 • 310201-02
 • LS-403-120-5,0-35-50-B-02S09-02-334755-22
 • ROD-426-2500-27S12-03-R-0,00-73-376846-LT
 • ECN-413-512-01-E0-K-1,00-02-68-631710-01-cable-length:-1,00-m
 • LS-187-140-3,0-ML/2.-I-4ZSI1-527389-01
 • LC-483-770-3,0-EnDat02-5-D-B-557650-15
 • ERN-1387-2048-62S14-70K-0,00.65-385488-02
 • ROD-436-1024-27S12-03-R-0,00.73-376836-20
 • no. 95007834-ROD-420-3000-02S12-03-K-1,00-02-01-376840-7A
 • ERN-1331-735117-56
 • ID 735117-52-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-HT
 • (OLD:Encoder-ROD-431020-1024-H12- id-Nr-538727-02)
 • ERN-1331-1024-62S12-30K-0,00.65B.4009-735117-52
 • 95010645-ERN-420-1024-7PS12-95-K-0,35-02-69A-385428-31
 • 95010399-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-735117-52
 • ROD-420-1024-02S12-03-K-1,00-02-01-376840-38
 • LS-629-370-10,0-ML/2-.R-4ZS14.-0,00-TTL-643307-02
 • RON-255C-18000-02S09-04-K-1,00-02-23-358697-70
 • art-no. 90006097 type: ERN 460 5000 01 -03 K 1,00 02 70 no. 385460-11
 • 572248-08-LS-487C-420-5,0-C001-B-09A
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B.-40-09-727222-56
 • ROD-436-1024-27S12-03-R-0,00.73-New ID 376836-20
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65-727221-51
 • 90006097-ERN-460-5000-01-03-K-1,00-02-70 no.385460-11
 • 376836-20-ROD436-ROD4361024-27S12-03-376836-20
 • 95010490-EQN-1325-2048-62S12-78K-0.00-85B-40-09-655251-52
 • RON-255-18000-01-04-K-1,00-02-23-358697-78-(OLD:RON-255-18000 ID.-NR.-228-400-07)
 • ST1278-12-1,0-5mm-KF01-93S15-19-383963-02
 • 393000-15-AK-ERM-280-2048-21S17-57-R-0,50-14-05-6701
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00-65B-40-09-727222-56
 • RON-785-18000-01-03-K-3,00-02-29-355880-09
 • ERN-1331-1024-62S12-30K-0,00.65B.-40-09-735117-52
 • Incremental-encoder-with-self-bearing-for-mounting-on-stator-coupling
 • ND-780-520010-01-Digital-Display
 • ND-523-532523-01-Position-Display
 • RON-225-9000-02S12-03-K-1,00-02-23-358696-07
 • (OLD:Tachogenerator-Model:-RON-225.5001-9000-( ID no.262-763-07)
 • LB-382-5640mm:-consists-of:-see-below
 • ECN-413-512-27S17-58-R-0,00-68A14-64-01-586646-03
 • ERN-430-1024-01-03-K-1,00-02-68A14-64-01-HT385430-76
 • RCN-729-32768-03S17-7V-K-1,00-02-29-529717-01-536870912-cable-length:-1-meter
 • ROD-480-1024-03S12-03K-1,00-02-01376880-F2
 • LS-187-1340-5,0-ML/2-I-4ZS14-1Vss-2F-01-526971-13-Linear-Measuring-System
 • LS-187-1340-X-AXIS-Accuracy-Class:-±-5,0-µm
 • ECN-413-512-03S17-58-K-1,00-02-68-586646-10-cable-length:-1-m-connection:-D288678
 • T404-01-4,00-0001-352776-04
 • ERN-1331-2048-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-735117-56
 • ROD426-1024-27S12-03-R-0,00.73-376846-LN
 • ERN-480-2500-03S12-03-K-1,00-385480-36
 • 95010418-ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65-727221-51
 • MT-2501-25-0,2-1,7mm-KF-02-02S09-0-329351-03-90001888
 • LB-301-1640-5,0-820-N-52S12-284669-07-(OLD:LB326 ID-NO.229-201-07)
 • 95010679-LS-629-370-10,0-ML/2-R-4ZS14-0,00-TTL-643307-02-(cable-with-plug-14-pole-new)
 • Connecting-Cable-02B017-01-10-3,0-309778-03-Cable-length-3m
 • 90000018-53HRC-202504-01
 • 284931-01-AE-LB-301-100-000-RW-52S13
 • Nr 90007659-LC-183-440-5,0-EnDat02-10-D-I-557679-04
 • RON-886-36000-03S12-03-K-1,00-02-29-P/N-355886-01
 • ROQ-424-512-03S17-58-K-1,00-02-73A01C-64-1-631702-82
 • ROD-466-5000-27S12-03R-376866-37
 • the-new no.385430-27-theOLDno.-295-478-27
 • ECN-413-2048-01-58-K-1,00-02-68-586645-10
 • 336963-19-LS-186C-840-5,0-C001.-I-52S12
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00-65 no.727221-51
 • ERN-420-2500-28S12-31-R-0,00-68-385420-2B
 • 90007896-KC183-140-3,0-EnDat02-5-D-I ID557680-01
 • ERN-430-1024-01-03-K-1,00-02-68A43-64-01-385438-30
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00.65-385488-02
 • ERN-180-5000-589614-0M
 • ERN-430-5000-01-03-new ID 385430-27OLDID 294578-27
 • ND-280-636280-01
 • PULSE-TRANSMITTER-ERN-120-2500-40S17-42-K-0,25-02-85-589611-6V
 • MT-101K-100-1,0-10mm-02-02S09-01-A-361139-02
 • AK-ERM-280-2600-03S12-03-R-1,00-0-393000-29
 • LS186-2040-3,0ML/2-336960-55
 • ROD-430-376834-81
 • Id 524599-03
 • Encoder-LC-493F-620-5,0-Fanuc02-50-D-M-557642-12
 • RON-285-9000-03S12-03-K-3,00-02-23-358699-28
 • EQN-1325-2048-62S12-78-K-0,00.65B.40-09-655251-52
 • ROD-436-360-27S12-03-A-0,00-73-376836-1G
 • 315423-06,-housing
 • 336958-40-LS-106-440-3,0-ML/2-I-52S12-.
 • article:-90000045-MT-12W-02S09-04-11µAss-01-1,50-01-5,5mm-64-231011-03
 • 376836-36-ROD-436-3600-27S12-03-R-0,00-73
 • New ID 735117-52-ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-HT
 • Tape-Measure-Casing-L=1000
 • ERN-430-1024-28S12-31-R-0,00-68A14-64-01-385430-84
 • LB-302C-12640-5,0N
 • EQN-1325-2048-5MS16-78-K-0,00-65-586653-06-weight:-0,4-kg
 • 533903-17
 • AE-LB-382C-40,000-CD-52S12.0,00
 • AE-LC-181-50-0/+50-362294-01
 • ERN420-1024-7PS12-95K-0,35-0269A-385428-31
 • 95010418-ERN1387-2048-62S14-70K-0,00.65-727221-51
 • LB-302C-5640-5,0N
 • EXE/IBV1xx-536452-01
 • Encoder-LS-187-1740-527389-17
 • 90000884-46B012-03S01205-9,0-310128-09-cable-length:-9,00m
 • MT-60K-60-0,5-1,7-02-02S09-01-AF-1,50-1-359341-02
 • RON275-358698-39-TTLX5-RON275-18000-03S12-03-G3
 • RON-350-2048-MRKG00,27-IP64-254426-04
 • AK-ERM-280-2048-03S12-03-R-1,00-0-393000-04
 • IBV-101-TTLx10-200,00-RV-OT-OH-536398-01
 • LB-382C-12640mm
 • 559758-01-TT-140
 • SK-LIDA-18-C-G8-RN-2XS15-01-1,50E-1Vss-311130-S1
 • LC-483-1020-3,0-EnDat02-5-D-B-557650-18
 • AK-LIF-48R-G8-RN-93S15-17-369104-03
 • LC-183-1040-5,0-EnDat02-10-D-i-557679-10
 • 90005067-AK-LIF-48R-G8-RN-93S15-17-369104-03
 • Scale-557660-04-LC-183-240-5,0-EnDat02-100-D-I-0MS14.-*1Vss-7C
 • 607720-N2-0TB014-4LS012-05-0,2
 • Adapter-Kabel Id 309784-03
 • 599501-10-Heidenhain ROC413
 • AE-LS-187-20.000-RW-4ZS14-0,0-594878-02
 • 631713-01-EQN-425-512-27S17-E0-R-0,00.68
 • IBV-102-TTLx50-40,00-RV-OT-MI-536422-20
 • ERN1331-538727-05-(old ID.)-735117-05
 • (new ID.-=-Big-Pack)-735117-61-(Id.-for-single-packing)
 • ERN-1387-2048-62S14-70-K-0,00.6B06-40-01-385488-16
 • Adapter-Cable-oTB014-6RS012-05-0,2-617765-N2
 • IBV-101-536398-01
 • connection-cable-02B012-01-08-3,0
 • Tape-Measure-Casing-L=2000-315423-06
 • AE-LB-382C-40,000-CD-52S12.-0,0
 • Parts-Set-LB-302C-9040-5,0-N-315422-30
 • cable-343421-06-46B012-03S017-45-6,0
 • no. 90001274-AE-LB-382-40,000-RW-52S12-0,0-315420-03
 • ROD-436-376836-12
 • MSA690.73-4
 • LS623-220-10,0-ML2-B55S12-336974-4G
 • 95009368-392945-01-03S12-03-1,00-07-91B012-01
 • 90006103-ERN-460-2500-27S12-03-R-0,00.70-385460-34
 • PWM-20 Id 731626-51
 • MT60M-60-0,5-1,7mm-06-02S09-01-A-359341-01
 • 385430-0D-ERN-43020487NS12'03 ID-385-430-'-OD-M5-10-30-VDC-HTL
 • 255337-15-AE-LB-326-100-000-RW-55S08
 • AE-LS-186-20,000-RW-52S12-0,00-1Vss-658492-02 No 95009989
 • RCN-223F-16384-03S17-0D-K-1,00-02-23-53317-03-LINEAR-SCLE-RCN223F
 • MT-12-12-0,5-5,5mm-GF-01-02S09-0-243602-06-Specification:-MT12(ID060.24360206)
 • ROD-436-2048-24-26-K-0,30-02-73A01C-64-01-376837-02
 • (OLD;-ROD-436-2048-24-26- id-Nr.-316277-02)
 • RON-285-9000-03S12-03-K-3,00-02-23-358699-28
 • Encoder-Head-AK-LIDA-18C-G8-RN-16S15-01-1,50-E-1Vss-200,0-311130-09
 • ERN1331-1024-62S12-30-K-0,00.65B.40-09-735117-52
 • ERN-1381-2048-62S14-70-K-0,00.-65B.-40-09-727222-56
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B.-40-09-H-735117-52
 • (ROD-431.020-1024-L3-10-30-VDC-HTL ID(538-727-52)
 • RON-275-18000-358698-09
 • ROD-480-5000-01-03-K-1,00-02-01-376880-26
 • LF-183-340-2,0-ML/2-G-52S12-348225-29
 • 95014018-ERN-1387-2048-62S14-70K-0,00.65-727221-51
 • P/N-95012126-368018-01
 • 376836-36-ROD-436-3600-27S12-03-R-0-00-73
 • RON-285-18000-03S12-03-K-1,00-02-23-358699-04-90004687
 • Tape-Measure-Casing-L=1000-315423-01
 • AE-LS-177C-20,000-RN-4ZS14-0,00TTLx5-605126-30
 • 284667-10-LB-301-5040-5,0-N
 • Id 249435-06
 • Scale-393000-10-AK-ERM-280-4448-4KS08-A1-R-1,00-01-05-67-01
 • 315423-0,-housing
 • Id 759314-01-Connection-Cable-MOTION-CONNECT-DriveCLiQ
 • LS-177C-1740-5,0-C001-I-4ZS14-TTLx5-605354-81-Scale-1740mm-length
 • Tape-Measure-Casing-L=1200-315423-02
 • LS-177-1440-5,0-ML/2-I-4ZS14-605357-67
 • 284931-01-AE-LB-301-100,000-RW-52S13-0,00-11µAss-37-0
 • 95011215-390925-18-TTR-ERM-200-2048-RA-A48-04-67-01.12.0.5000.1
 • ECN-1313-2048-5MS16-78-K-0,00.65-586643-03
 • ID:727221-51 No 95010418
 • MT-12W-02S09-04-231011-03
 • EQN-1325-512-62S12-78-Z-0,00.33F28B-50-30-0-312213-14
 • ERN-1331-1024-62S12-30-K-0,00-65B-40-09-H-735117-52
 • ROD-426-5000-02S12-03-K-1,00-02-73AC01C376846-03-incremental-encoder
 • adapter-cable-02S012-51B015-08-2,0-331693-02
 • AE-LS-187-594878-02
 • 90005208-AK-LIF-18R-G8-RN-93S15-17-375053-02
 • 90000045-MT-12W-02S09-04-11µAss-231011-03
 • ST-1278-12-1,0-5mm-KF01-93S15-19-383963-03
 • 231011-03
 • 90005374-ROD-436-5000-27S12-03-A-0,00.73-376836-39
 • (OLD:ROD-426-5000 ID-295-450-39-5V)
 • AK-ERM-280-1024-21S17-57-R-0,50-14-05-67-01-393000-55
 • "Heidenhain ROD"
 • "Heidenhain ROC"
 • "Heidenhain ERN"
 • "Heidenhain ROQ"
 • "Heidenhain ECN"
 • "Heidenhain EQN"
 • "Heidenhain LS"
 • "Heidenhain APK"
 • "Heidenhain RCN"
 • "Heidenhain EXE"
 • "Heidenhain RON"
 • "Heidenhain Length Gauge"

Thông tin kĩ thuật:

- Bộ mã hóa quay tương đối không có ổ trục tích hợp
- Dung sai trục lên đến ± 0,2 mm
- Rỗng qua trục
- Bao gồm một đơn vị quét và đĩa chia độ
- Định vị chính xác xuống đến ± 60 "
- Tối đa nhiệt độ hoạt động: 100 ° C
- Giao tiếp: 1 V PP và TTL
- Đường kính vỏ ≈ 52 mm

Chi tiết sản phẩm tại: LINK

Chi tiết sản phẩm tại: PDF